การเป็นผู้สนับสนุน

Platinum

Package
200,000 บาท ขึ้นไป
 • ยกเว้นค่าลงทะเบียน 4 ท่าน
 • บูทแสดงสินค้า 3 บูท
 • โลโก้บริเวณงาน
 • โลโก้บน Program Book
 • โลโก้บน Website
 • โล่เกียรติคุณ
 • ของที่ระลึก
Recommended

Gold

Package
100,000 บาท ขึ้นไป
 • ยกเว้นค่าลงทะเบียน 2 ท่าน
 • บูทแสดงสินค้า 2 บูท
 • โลโก้บริเวณงาน
 • โลโก้บน Program Book
 • โลโก้บน Website
 • โล่เกียรติคุณ
 • ของที่ระลึก

Silver

Package
50,000 บาท ขึ้นไป
 • ยกเว้นค่าลงทะเบียน 1 ท่าน
 • บูทแสดงสินค้า 1 บูท
 • โลโก้บริเวณงาน
 • โลโก้บน Program Book
 • โลโก้บน Website
 • โล่เกียรติคุณ
 • ของที่ระลึก

Bronze

Package
35,000 บาท ขึ้นไป
 • ยกเว้นค่าลงทะเบียน
 • บูทแสดงสินค้า 1 บูท
 • โลโก้บริเวณงาน
 • โลโก้บน Program Book
 • โลโก้บน Website
 • โล่เกียรติคุณ
 • ของที่ระลึก

Booth

Package
20,000 บาท ขึ้นไป
 • ยกเว้นค่าลงทะเบียน
 • บูทแสดงสินค้า 1 บูท
 • โลโก้บริเวณงาน
 • โลโก้บน Program Book
 • โลโก้บน Website
 • โล่เกียรติคุณ
 • ของที่ระลึก

Other *

สามารถระบุยอดได้
จำนวนเงิน บาท
 • ยกเว้นค่าลงทะเบียน
 • บูทแสดงสินค้า
 • โลโก้บริเวณงาน
 • โลโก้บน Program Book
 • โลโก้บน Website
 • โล่เกียรติคุณ
 • ของที่ระลึก
* ของที่ระลึก
สนับสนุนตั้งแต่ 500.-

ของที่ระลึกมูลค่า 500 บาท
จำนวน 1 ชิ้น

สนับสนุนตั้งแต่ 3,000.-

ของที่ระลึกมูลค่า 1,000 บาท
จำนวน 2 ชิ้น

สนับสนุนตั้งแต่ 7,000.-

ของที่ระลึกมูลค่า 3,000 บาท
จำนวน 2 ชิ้น

สนับสนุนตั้งแต่ 12,000.-

ของที่ระลึกมูลค่า 5,000 บาท
จำนวน 2 ชิ้น