รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ประเภทการลงทะเบียน / สถานะการลงทะเบียน / สถานะการส่งผลงาน

กำหนดการการลงทะเบียน
Early Bird
ส่งบทคัดย่อ

7 ธ.ค. 2565 - 31 ม.ค. 2566

ประกาศผลรอบแรก

28 ก.พ. 2566

ประกาศผลในกรณีมีการแก้ไข

22 มี.ค. 2566

ชำระค่าลงทะเบียน

31 มี.ค. 2566

Regular
ส่งบทคัดย่อ

1-15 ก.พ. 2566
15 ก.พ. - 15 มี.ค. 2566
15 มี.ค. - 20 เม.ย. 2566

ประกาศผลรอบแรก

16 มี.ค. 2566
16-30 มี.ค. 2566
25 เม.ย. 2566

ประกาศผลในกรณีมีการแก้ไข

7 เม.ย. 2566
30 เม.ย. 2566

ชำระค่าลงทะเบียน

30 เม.ย. 2566

ค่าลงทะเบียน
ประเภท
ผู้นำเสนอผลงาน
ผู้ร่วมงาน
หลังประกาศผลพิจารณา
Early Bird
หลังประกาศผลพิจารณา
Regular
อาจารย์ นักวิจัย บุคคลทั่วไป
ผู้นำเสนอผลงาน
หลังประกาศผลพิจารณา
Early Bird
2,000.-
หลังประกาศผลพิจารณา
Regular
2,500.-
ผู้ร่วมงาน
นักเรียน นิสิต นักศึกษา
ผู้นำเสนอผลงาน
หลังประกาศผลพิจารณา
Early Bird
1,500.-
หลังประกาศผลพิจารณา
Regular
1,800.-
ผู้ร่วมงาน
ขั้นตอนการลงทะเบียน
 1. ลงทะเบียนผ่านระบบ
 2. ผู้เข้าร่วมที่ไม่นำเสนอผลงาน ลงทะเบียน และชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2566
 3. ผู้เข้าร่วมที่นำเสนอผลงาน กรอกข้อมูลผลงานที่จะนำเสนอ และแนบไฟล์บทคัดย่อ ผ่านระบบ
  • ใช้ต้นแบบ (Template) ตามไฟล์ Abstract Template TST 11
  • กำหนดจำนวนคำในบทคัดย่อ ไม่เกิน 300 คำ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
  • ชำระค่าลงทะเบียน หลังจากได้รับผลการพิจารณาให้สามารถนำเสนอได้เท่านั้น
  • ผู้ลงทะเบียนในรอบ Early Bird ต้องชำระค่าลงทะเบียนภายในกำหนดเวลา (31 มีนาคม 2566) หากชำระหลังจากนั้น จะต้องชำระในอัตรา Regular
 4. รายละเอียดการชำระเงิน
  • โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 565-492338-3
  • ชื่อบัญชี คณะวิทยาศาสตร์ (บริการวิชาการ)
  • และส่งหลักฐานผ่านระบบลงทะเบียน
หากไม่ได้รับอีเมลภายใน 24 ชั่วโมง

กรุณาแจ้งมายัง TST2023.SciPSU@gmail.com