โปรแกรมการถ่ายทอดสด

พิธีเปิด + บรรยายพิเศษ เรื่อง "ระบบนิเวศอันเร้นลับในคาบสมุทรไทย Unseen ecosytems in Peninsular Thailand" โดย รศ.ดร.กิติเชษฐ์ ศรีดิษฐ

ชมย้อนหลัง

เสวนาพิเศษ เรื่อง "ประเด็นคำถามวิจัยที่มีผลกระทบสูงในการวิจัยเรื่องถ้ำ" นำเสวนาโดย ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ปัญหา ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

ชมย้อนหลัง